Saturday, October 17, 2009

New Project

От днес започвам /надежди!/ да снимам всеки ден. Всеки ден със своята снимка! Или поне това, което съм открил за деня... та даммм........

P.S.
Издирвам Нанан Миреа, за помощ. Добавяне на бели стихове към снимките и синтезирането им в близко бъдеще!

No comments:

Post a Comment